banner

SP Nextone - adatvédelmi nyilatkozat

A www.spnextone.hu honlap az SP Nextone Kereskedelmi Kft. tulajdonát képezi, aki egyúttal a webáruház üzemeltetői és csomagfeladási feladatait is ellátja. A webáruházból történő vásárlás során olyan információk birtokába jutunk, melyek az 1992. évi LXIII. és a 2003. évi XLVIII. adatvédelmi törvények értelmében személyes adatoknak minősülnek. Az SP Nextone Kereskedelmi Kft. tiszteletbe tartja a felhasználói által megadott valós személyes adatokat, és betartja az adatvédelemmel kapcsolatos törvényeket.

SP Nextone Kereskedelmi Kft. adatkezeléssel kapcsolatos feladatai

Személyes adatok alatt az azonosításhoz szükséges információkat értjük, például név, cím, telefonszám, e-mail elérhetőség. Kijelentjük, hogy ezeket az adatokat csak a felhasználó hozzájárulásával kezeljük, és hogy adatkezelési érdekeink nem sértik a személyes adatokhoz való jogot és a személyiségi jogot.

A személyes adatokat beszerzésének elsődleges célja a megrendelés teljesítése, azaz a vásárolt készítmény pontos leszállítása és kiszámlázása. Az SP Nextone Kft. továbbá felhasználhatja azokat a honlapon – külön meghatározott módon és célokra.

Előfordulhat, hogy a megadott személyes adatokat szállítás – feldolgozás – elemzés céljából kiadjuk más vállalkozónak. Hangsúlyozzuk, az adatvédelmi törvényre hivatkozva, hogy az adatfeldolgozással foglalkozó cégnek nincsen joga a birtokába jutott adatok bárminemű saját célra történő felhasználására, más feldolgozóval nem is működhet együtt, továbbá kizárólag az adatkezelő feltételei alapján dolgozhat, és feladatait minden esetben, írásban rögzítik.

A honlap felhasználóinak, vásárlóinak jogai

Minden felhasználónak joga van tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, illetve élhet tiltakozási jogával is. Amennyiben élni kíván eme jogainak gyakorlásával, kérjük telefonon vagy e-mailben jelezze szándékát.

Az SP Nextone Kereskedelmi Kft. a következő adatvédelemmel kapcsolatos törvények betartásával az érvényes jogi szabályozásnak kíván megfelelni:

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (adatvédelmi törvény)
1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során 1999. évi LXXII. törvény – a polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2003. évi XLVIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról
2003. évi XCVII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról